€6 miljoen voor onderzoek door de Creatieve Industrie

Er komt €6 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar innovatieve producten en diensten voor de creatieve industrie. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerking ondernemers en wetenschappers
Het geld is bestemd voor CLICK, de organisatie waarin ondernemers en wetenschappers in de creatieve industrie samenwerken bij onderzoek naar bijvoorbeeld aan nieuwe apps voor mobiele telefoons of high-tech stoffen voor de mode-industrie.

‘Met dit geld stimuleren we de samenwerking tussen universiteiten en ondernemers in de creatieve bedrijfstakken,’zegt minister Verhagen ‘Als kennis en kunde elkaar goed weten te vinden kan de topsector creatieve industrie uitgroeien tot een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie.’

Topsectorenaanpak
Click is het resultaat van de topsectorenaanpak. De creatieve industrie heeft afgesproken dat CLICK over 3 jaar helemaal draait op investeringen van opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. De financiering vanuit het ministerie van EL&I wordt in deze periode langzaam verminderd.

Snelle groei
De creatieve industrie groeit met 6% per jaar sneller dan de rest van de Nederlandse economie. Met 43.000 bedrijven en 172.000 werkzame personen heeft de creatieve sector een aandeel van meer dan 2% in het BBP.

Lees hier de brief aan het Topteam voor de Creatieve Industrie.
Beantwoording brief aan Topteam