SOFA onderzoekt mogelijkheden voor Creatieve KredietUnie.

SOFA onderzoekt mogelijkheden voor Creatieve KredietUnie.

 SOFA is in gesprek met Krediet Unie Nederland om inzicht te krijgen of het zinvol is een specifieke Krediet Unie voor de topsector Creatieve Industrie op te zetten.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Leave Reply