SOFA STEEKT LICHT OP BIJ NESTA IN LONDON

SOFA STEEKT LICHT OP BIJ NESTA IN LONDON

Op 17 juni 2011 bezocht Adriaan Kukler bij Nesta in Londen de eerste workshop van een nieuw onderzoeksprogramma getiteld De creatieve industrie en complexiteit, zie http://www.complexity-creative-economy.net/.

Het idee achter dit onderzoeksprogramma is dat de CI wellicht te complex is om door conventionele wetenschappelijke theorieën, zoals statistiek, beschreven te kunnen worden. Door de dynamica in de CI, het vermogen om iets nieuws te creëren, de vaak zeer kleine schaal van organisaties die dan wel weer in uitgebreide en multiple netwerken functioneren en veel gebruik maken van ICT en internet, daardoor is de CI complex te noemen. Dan is het lastig om de objecten van studie eenduidig in een hokje te plaatsen en te interpreteren in langjarige dataseries die veronderstellen dat de omgeving constant is, niet verandert.

Er werden interessante presentaties gegeven van mogelijke alternatieve theorieën waarmee de CI beschreven kan worden, allemaal onder de brede vlag van complexiteitstheorie. En gaandeweg werd nog duidelijker dat de gebruikelijke statistieken waarmee andere industrie sectoren beschreven worden in de CI power missen. Een creatief doet verschillende dingen, niet alleen maar broodbakken, maar gedijt juist in de cross-overs. Daardoor is het lastig om hem in een hokje te stoppen, ofwel statistisch vast te leggen. Kijken we waar vooral de startende creatieve ondernemer zijn geld verdient, dan zou het best kunnen zijn dat we hem moeten classificeren in de horeca sector, als ober of barman.

Ook werd duidelijk vanuit bijdragen van vertegenwoordigers van de overheid dat die nog lang niet toe is aan dergelijke complexiteitstheorie, maar harde data wil zien ten behoeve van objectieve besluitvorming, zelfs als die harde data nooit te krijgen zal zijn.

Er is nog een hoop te doen.