Archives

Bibliotheek

SOFA onderzoekt mogelijkheden voor Creatieve KredietUnie.

 SOFA is in gesprek met Krediet Unie Nederland om inzicht te krijgen of het zinvol is een specifieke Krediet Unie voor de topsector Creatieve Industrie op te zetten.

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

€6 miljoen voor onderzoek door de Creatieve Industrie

Er komt €6 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar innovatieve producten en diensten voor de creatieve industrie. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerking ondernemers en wetenschappers
Het geld is bestemd voor CLICK, de organisatie waarin ondernemers en wetenschappers in de creatieve industrie samenwerken bij onderzoek naar bijvoorbeeld aan nieuwe apps voor mobiele telefoons of high-tech stoffen voor de mode-industrie.

‘Met dit geld stimuleren we de samenwerking tussen universiteiten en ondernemers in de creatieve bedrijfstakken,’zegt minister Verhagen ‘Als kennis en kunde elkaar goed weten te vinden kan de topsector creatieve industrie uitgroeien tot een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie.’

Topsectorenaanpak
Click is het resultaat van de topsectorenaanpak. De creatieve industrie heeft afgesproken dat CLICK over 3 jaar helemaal draait op investeringen van opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. De financiering vanuit het ministerie van EL&I wordt in deze periode langzaam verminderd.

Snelle groei
De creatieve industrie groeit met 6% per jaar sneller dan de rest van de Nederlandse economie. Met 43.000 bedrijven en 172.000 werkzame personen heeft de creatieve sector een aandeel van meer dan 2% in het BBP.

Lees hier de brief aan het Topteam voor de Creatieve Industrie.
Beantwoording brief aan Topteam 

SOFA ONTWIKKELT UNIEKE RATING SCAN VOOR CREATIEVE ONDERNEMERS

SOFA STEEKT LICHT OP BIJ NESTA IN LONDON

Op 17 juni 2011 bezocht Adriaan Kukler bij Nesta in Londen de eerste workshop van een nieuw onderzoeksprogramma getiteld De creatieve industrie en complexiteit, zie http://www.complexity-creative-economy.net/.

Het idee achter dit onderzoeksprogramma is dat de CI wellicht te complex is om door conventionele wetenschappelijke theorieën, zoals statistiek, beschreven te kunnen worden. Door de dynamica in de CI, het vermogen om iets nieuws te creëren, de vaak zeer kleine schaal van organisaties die dan wel weer in uitgebreide en multiple netwerken functioneren en veel gebruik maken van ICT en internet, daardoor is de CI complex te noemen. Dan is het lastig om de objecten van studie eenduidig in een hokje te plaatsen en te interpreteren in langjarige dataseries die veronderstellen dat de omgeving constant is, niet verandert.

Er werden interessante presentaties gegeven van mogelijke alternatieve theorieën waarmee de CI beschreven kan worden, allemaal onder de brede vlag van complexiteitstheorie. En gaandeweg werd nog duidelijker dat de gebruikelijke statistieken waarmee andere industrie sectoren beschreven worden in de CI power missen. Een creatief doet verschillende dingen, niet alleen maar broodbakken, maar gedijt juist in de cross-overs. Daardoor is het lastig om hem in een hokje te stoppen, ofwel statistisch vast te leggen. Kijken we waar vooral de startende creatieve ondernemer zijn geld verdient, dan zou het best kunnen zijn dat we hem moeten classificeren in de horeca sector, als ober of barman.

Ook werd duidelijk vanuit bijdragen van vertegenwoordigers van de overheid dat die nog lang niet toe is aan dergelijke complexiteitstheorie, maar harde data wil zien ten behoeve van objectieve besluitvorming, zelfs als die harde data nooit te krijgen zal zijn.

Er is nog een hoop te doen.

SOFA BETROKKEN BIJ OPSTELLEN CI NEXT AGENDA VOOR INNOVATIECONTRACT CREATIEVE INDUSTRIE